Funcionament i organitzacio Assemblea

La capacitat resolutiva de les assemblees ha de respondre a objectius diferenciats, que van
lligats a una organització de les mateixes i una sistematització pel que fa a la dinàmica de
funcionament.
PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ:
Comissió d’organització/comunicació: actuant per mandat de l’assemblea:
 s’encarregarà de forma permanent de generar i dinamitzar les propostes de la
mateixa, i organitzar i posar els mitjans per tal de portar-la a terme d’acord
als recursos disponibles
 distribuirà la informació entre tots els membres pels canals acordats i farà de
pont amb els òrgans del PC que coordinen i organitzen el moviment
 en els moments necessaris farà ressò del parer de la sectorial, tot fent públics
els comunicats i les propostes que siguin adequats
 seria convenient mantenir un nombre de membres participants suficients per
tal de gestionar la informació que es rebi
Comissió de continguts:
 elaborarà per mandat de l’assemblea els textos i materials necessaris per al
debat i treball que permeti la presa de decisions conjunta i marqui les
directrius d’aquesta sectorial, que seran posats a debat i aprovació per part de
la mateixa
 d’acord a la informació rebuda proposarà accions a debatre a l’assemblea.
Entenem la seva tasca no permanent sinó que basada en criteris de necessitat
temporal.
Grups de treball:
 De manera temporal i amb finalitats concretes es podran crear grups de treball
per assumir tasques proposades des de l’assemblea
PROPOSTA DE PRINCIPIS BÀSICS DE FUNCIONAMENT
1. Participació democràtica: transparència informativa, recollida de totes les opinions i
organització de la presa de decisions democràtica, cal posar èmfasi a:
1.1. Escoltar i tenir en compte totes les opinions i que tothom tingui a la seva disposició la
informació necessària, evitant repeticions de temes ja tractats.
1.2. Que les decisions es prenguin sense imposicions ni coaccions, i preferiblement per
consens i, si no és possible, per votació majoritària.
2. Eficàcia: compliment dels objectius de les reunions. Per obtenir eficàcia és imprescindible:
2.1. Que els problemes i qüestions estiguin ben proposats
2.2. Que tinguem bons criteris de valoració, amb aportacions pro actives i positives.
2.3. Que es prenguin les decisions més adequades.
2.4. Que hi hagi bona informació i comunicació.
2.5. Que tot això es resolgui en el temps fixat.
3. La construcció i/o manteniment de relacions personals de cordialitat i cooperació. Això fa
necessari el compromís de tothom que hi participa amb una actitud cooperativa i
compromesa amb els objectius comuns, però també una actitud negociadora dins d’unes
regles assumides. Cal:
3.1. Que el clima de treball sigui agradable.
3.2. Que estigui basat en el respecte mutu.
3.3. Que es resolguin els conflictes de forma verbal no violenta.
3.4. Que estigui garantida la confiança per tal d’abordar els temes i afavorir la comunicació
i l’acord.
4. Organització dels temes de debat:
4.1 Preparació de l’assemblea i proposta de l’ordre del dia. La comissió d’organització
juntament amb representants de la de continguts, serà l’encarregada de la
preparació de les reunions, proposant l’ordre del dia. Per aconseguir major
eficàcia, aquest serà enviat prèviament als membres de l’assemblea i s’haurà
penjat en el blog per tal que tothom en tingui coneixement, així com fer arribar,
sempre que sigui possible els documents de treball i debat.
4.2 A l’inici de la reunió cal indicar qui s’encarregarà de moderar cada punt a tractar, i
podrà fer intervencions respecte als torns de paraula, ser capaç d’atendre a les
intervencions i a la dinàmica general de l’assemblea (per tal d’encoratjar-la o
reconduir-la), i haurà de tenir la capacitat de fomentar la participació.
4.3 S’assenyalaran uns torns de paraula tancats, i amb temps limitats (indicant amb
targetes de colors el límit dels temps, que estarà en funció del nombre de torns
sol·licitat i el temps previst de l’apartat) per tal que tothom tingui oportunitat de
participar. Cal ser breu i concís en les intervencions.
4.4 S’acordarà també qui serà la persona que pren nota del desenvolupament de
l’assemblea i estén l’acta. Cal que tingui claredat en la redacció i capacitat de
síntesi; a més és important que qui pren nota no tingui altres responsabilitats al
mateix temps (per exemple: cal evitar que qui pren acta i qui modera siguin la
mateixa persona).
A l’acta s’hi han de fer constar les decisions i compromisos que es van assolint, i
també s’hi ha d’incloure l’ordre del dia, i si es considera convenient, els
procediments i incidències que es van donar durant l’assemblea. És important
poder desar en un lloc fàcilment consultable les actes de les diferents
assemblees, preferentment el blog de la sectorial
Per anar controlant l’assiduïtat i participació hi haurà a l’entrada el llistat de
membres enregistrats al correu de l’assemblea, amb casella de confirmació, i anar
afegint els que s’incorporen per primera vegada.
PROPOSTES DE CONCRECIÓ
a. Rols positius que podem i hem d’esperar i exigir a tothom que hi participi.
b. Capacitat de cedir en les pròpies posicions, de buscar l’acord, i de no plantejar
l’assemblea com un espai continu de confrontacions per mostrar idees pròpies.
c. Participació en l’establiment, manteniment i compliment de les normes acordades
entre tots els membres.
d. Voluntat de facilitar la comunicació i la participació i respecte a les opinions divergents.
e. Interès per rebre obertament i estimular les aportacions dels altres.
f. Propostes de dinamització amb nous procediments o idees de treball i acció.
g. Per a una bona organització interna i per a una millor eficàcia, cal que dins de
l’assemblea s’assumeixin diverses responsabilitats i que aquestes vagin incorporant la
voluntat i l’esforç de tots els membres per tal de facilitar els objectius que s’acordin en
la mateixa.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s